Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Innan du börjar

För varje labb är det naturligtvis viktigt att du läser igenom labbinstruktionen noggrant så att du förstår vad du ska göra. Om något är oklart så fråga.

Laborationsregler

För godkänt på laborationerna krävs

  • Laborationerna innehåller en individuellt utformad rapport
  • För godkänt på labkursen krävs att samtliga laborationer lämnats in och godkänts på denna webbplats.

Laborationsinstruktioner och handledning

Labbinstruktioner finns tillgängliga via länkar till vänster. Om något verkar oklart i labbinstruktionen kommenteras detta med fördel på webbsidan för labbinstruktionen. Handledning, tips och annan hjälp med labbar får dels på varje schemalagt labbtillfälle, dels genom diskussionsforumet där både lärare och studiekamrater kan komma till undsättning..

Alla dokument ska vara försedda med följande uppgifter

  • Ditt namn
  • Vilken kurs det gäller
  • Vilken labb det gäller

Redovisning

Innan en laboration lämnas in, kontrollera att den verkligen utför uppgiften enligt laborationsanvisningen. 

Rapportering/redovisning av labbar sker med formuläret Labbrapportering >>.

De flesta laborationsresultaten består av flera filer, använd ett zipverktyg för att packa filerna.

 

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny