Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Teoridelen består av 10 moment.

Litterturhänvisningar är för Deitel, Deitel & Deitel, Internet & World Wide Web - How to program, PEARSON, 5:e upplagan eller senare, 9780273764021

Föreläsningar

  1. Introduktion. 
  2. HTML5. Dokumentstruktur och semantiska element.
  3. CSS. Formattering med cascading stylesheets.
  4. Responsive web. Dynamisk layout, media queries.
  5. Javascript. Ett intressant prototybaserat språk som genomsyrar hela webben.
  6. PHP Hypertext preprocessor. För webbserverapplikationer.
  7. Projekt Genomgång av krav och idéer inför projektet.

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny