Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Innan du börjar

Innan du börjar laborera är det viktigt att du läst igenom labbreglerna på denna sida. För att komma igång med själva programmeringen använder du din tidigare Java miljö eller Eclipse.

För varje labb är det naturligtvis viktigt att du läser igenom labbinstruktionen noggrant så att du förstår vad du ska göra. Om något är oklart så fråga.

Under void main/Länkar finns det mycket material som kan hjälpa dig på vägen till din första laboration

Resultat

Du finner dina labbresultat under länken till vänster.

Laborationsregler

För godkänt på laborationerna krävs

  • Laborationerna utförs individuellt
  • För godkänt på labkursen krävs att samtliga laborationer lämnats in och godkänts på denna webbplats.

Labborationsinstruktioner och handledning

Labbinstruktioner finns tillgängliga via länkar till vänster. Om något verkar oklart i labbinstruktionen kommenteras detta med fördel på webbsidan för labbinstruktionen. Handledning, tips och annan hjälp med labbar får dels på varje schemalagt labbtillfälle, dels genom diskussionsforumet där både lärare och studiekamrater kan komma till undsättning.

Miljö

Vi använder Eclipse istället för NetBeans. Överlag är NetBeans och Eclipse väldigt lika. Vi kommer att gå igenom skillnaderna under föreläsningar och labbar.  Koncepten är väldigt lika, några viktiga skillnader finns.

Det är en del av kursen att du lär dig hantera en utvecklingsmiljön. Det kan komma tentafrågor eller labfrågor som rör just utvecklingsmiljön.

Koden

Variabelnamn, klassnamn och metodnamn ska väljas så att deras betydelse är tydlig. Följ befintliga konventioner: All programkod ska vara skriven med vederbörliga indragningar(indentering) och väl kommenterad. Stilen bör vara konsekvent och följa Javas konventioner. Varje skriven funktion ska ha tillhörande kommentarer för att beskriva funktionens syfte användningssätt, argument och specialfall.

Alla filer ska vara försedda med kommentarer i början med följande information:

  • Ditt namn
  • Datum
  • Vilken kurs det gäller
  • Vilken labb det gäller

Redovisning

Innan en laboration lämnas in, kontrollera att den verkligen utför uppgiften enligt laborationsanvisningen.

Rapportering/redovisning av labbar sker med formuläret Labbrapportering >>.

De flesta laborationsresultaten består av flera filer, använd ett zipverktyg för att packa filerna.

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny