Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Föreläsningsserien består av 12 föreläsningar a 2 timmar.

Hänvisningar ges för Deitel Deitel Java: How to program och Android, Wireless Application Development.

Föreläsningar

 1. Intro. Genomgång av kursen och återkoppling till tidigare kurs. Inget material finns till detta tillfälle.
 2. XML-data. En noggrannare genomgång av xml-formatet och hur man kan både skapa och läsa strukturerat XMLdata.
 3. GUI komponenter. Komponenter avsedda att innehålla dynamiska data. GridView, TabView och ListView. Fragments.
 4. Trådar, teori om lättviktsprocesser och hur man kommunicerar med UI trådar från en bakgrundstråd.
 5. Bakgrundstjänster och notifications.
 6. Datalagring. Introduktion till SQL och databaser. (möjligtvis 2 tillfällen).
 7. 2D grafik. Widgets och wallpapers.
 8. Avancerad användarinput. Rörelseavkänning.
 9. Telefoni och SMS-funktioner.
 10. Övriga intressanta funktioner.
 11. Avrundning

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny