Start page

Skriv ut D m M Y

Välkommen till Java för Android II

Webbplatsen innehåller sånär som på kurslitteratur, den information du behöver för att genomföra kursen. Du har förutom föreläsningsmaterial och labbmaterial dessutom tillgång till dina resultat på laborationer, tentamen, labbbedömningar , länkar till relaterad information och övningsmaterial. Det finns dessutom ett forum där du kan diskutera allt som rör kursen. Vi hoppas att du ska finna webbplatsen användbar och rik på material. Gå gärna in på sidan webbplatsstruktur för att bilda dig en uppfattning hur det är tänkt att du ska navigera på denna webbplats.

Rapportera fel på webbfunktioner genom att skicka ett mejl till Martin.

Ur kursplanen

Syfte

Kursen är en fortsättning på "Java för Android I" och behandlar datalagring, webbkommunikation och hur man programmatiskt styr enhetens hårdvara.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna implementera:
- databasbaserad lagring.
- delade datastrukturer.
- webbaserade nätverksanslutningar.
- skickandet av SMS.
- automatisk uppringning av telefonnummer.
- egna notifikationer.
- egna Services.
- egna widgets.
- egna användarkonton.

Efter kursen skall studenten känna till:
- hur man anpassar applikationer till olika typer av enheter.


Innehåll

- Användargränssnitt
- Lagring
- Delning av data mellan applikationer
- Nätverksgränssnitt
- SMS och Telefonifunktioner
- Meddelanden
- Tjänster
- Widgets
- Användarkonton
- Avancerad användarinput
- Anpassning till heterogena enheter

Log in

Local login

Stäng meny