Examination

Skriv ut D m M Y

Examination

Betyg

Ditt kursbetyg sätts av ditt projektresultat. Betygskriterierna utgår som vanligt utifrån hur väl du uppnått lärandemålen.  Lärandemålet "Begränsningar för mobila enheter" betraktas inte som betygsgrundande för detta tillfälle.

Deadline och inlämning

Deadline är midnatt (mot den 18:e) den 17/3. Du lämnar in ditt projekt på denna webbplats. Observera att inlämningen inte kan överstiga 40 MB. Om verkligen inte kommer under 40 MB måste du skicka de skrymmande filerna, såsom bilder, multimediafiler i en separat inlämning via samma inlämningslåda. Kommentera vad som ingår i varje inskick. Skicka projektfiler o dyligt som inlämning. 

Stickprov

Vi kommer några dagar efter deadline stickprovskontroller där vi ringer upp några utvalda för kontrollfrågor. Detta för att säkerställa att inlämnare är författare. Du måste alltså kunna vara tillgänglig för några kortare frågor per telefon.  Vi kommer att ta kontakt via mail och telefon där vi avtalar lämplig tid. Du behöver alltså inte sitta och passa telefonen.

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny