projekt

Skriv ut D m M Y

Projekt

Denna uppgift motsvarar inlämningsuppgift T101 i kursplanen och är grunden för ditt slutbetyg.

Uppgift

Uppgiftsbeskrivning

Bedömning

Bedömningen sker utifrån lärandemålen givna av kursplanen. Du kan läsa mer om betygskriterier på miun.se. Det som specifikt gäller datateknik är inte särskilt precist formulerat, fråga gärna i forumet om du undrar något. Kom ihåg att det går inte att komma ifrån ett subjektivt inslag i bedömningen, men otydligthet är naturligtvis inte ett eget ändamål på något sätt.

 

Inlämning

Inlämningen gör under labbinlämning, även beskrivet i instruktionen. Deadline finns i din studieplanering.

Tillägg till instruktionen

Instruktionen reviderades den 23/2 2011, stavfel korrigerades och förtydliganden gjordes.

Filuppladdning för bilder är en typisk tilläggsuppgift.

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny