Laboration 4

Skriv ut D m M Y

Labb 4, Java Server Faces

Översikt

Labb 3 påtagligt utökad till en strukturerad webbapplikation. 

Innan du börjar laborera

Du bör ha läst igenom läsanvisningar för momenten teori 4, teori 5, och teori 6. Användarautenticering kommer först i Labb 5 men innehållet är likväl relevant.

Uppgift

Följ instruktionen. Målet är att man ska kunna återskapa dina resultat med hjälp av din rapport.

Att lämna in

Du lämnar in en zip-fil med ditt projekt och rapport på labbrapporteringssidan.

Tillägg till instruktion

Innan du börjar med uppgifterna behöver du stöd för Facelets i NetBeans. Det är lite olika beroende i på vilken miljö / version man använder. Antingen behöver man Plugin Java Web and EE eller möjligtvis en Plugin JSF. Installera den i NetBeans; välj Tools / Plugins / Available Plugins -> JSF (eller Java Web and EE).  Om du inte hittar den kanske du redan har den installerad, se i så fall under fliken Installed plugins. Tack för detta tillägg går till Lars C. Magnusson.

 

Uppgift 4 nämner att egenskapen Context-root kommer från sun-web.xml. Ändringar i webbsidan för Context-root kommer inte att påverka ditt projekt, i synnerhet inte sun-web.xml.  Inställningen som ändras på webbsidan är endast för den redan installerade applikationen på glassfish-servern.

 

Uppgift 7 hänvisar till en index.xhtml. En sådan skapas genom att man väljer New ... New facelet template client. Gör det innan du börjar med uppg. 7.

 

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny