Laboration 3

Skriv ut D m M Y

Labb 3, mer databaser och Servlets

Översikt

Servlets och enklare dynamisk data.

Innan du börjar laborera

Du bör ha läst igenom läsanvisningar för momentet teori 3.

Uppgift

Följ instruktionen. Målet är att man ska kunna återskapa dina resultat med hjälp av din rapport.

Att lämna in

Du lämnar in en zip-fil med ditt projekt och rapport på labbrapporteringssidan.

Tillägg till instruktion

- Uppgift 5.  Är inte längre tillämpbar i nyare versioner av filen.  Tidigare versioner har kommenterat System.out.println satserna. Såsom

            /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
            // out.println("");
            // out.println("");

- Uppgift 7.  Om du får några fel från att lägga till chapter02 som dependency betyder det att det finns något fel någon annan stans i koden som chapter02 hänvisar till.  Hoppa då över uppgift 7! Gå direkt till Uppgift 8. Det viktiga är att vi har en Klass som vi kan märka upp som @Entity och lägga in i databasen.

- Uppgift 8 och 9. Skapa din egen Book.java i ditt Labb3-projekt.

 

- Uppgift 11, det ska naturligtvis vara doPost som avses.

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny