Laboration 1

Skriv ut D m M Y

Labb 1, installation

Översikt

Programinstallationer med funktionskontroller.

Innan du börjar laborera

Du bör ha läst igenom läsanvisningar för momentet teori 1.

Uppgift

Följ instruktionen. Målet är att man ska kunna återskapa dina resultat med hjälp av din rapport.

Att lämna in

Du lämnar in en zip-fil med ditt projekt och rapport på labbrapporteringssidan

Tillägg

Man kan vara tvungen att köra Glassfish som administratör under windows. Glassfish startas som en Service, och sådana får man inte starta som vanlig användare under vissa omständigheter.  Välj Run As Adminiatrator... då du startar glassfish.

 

Om du använder exemplen i boken har man från början inte de bibliotek som hänvisas till i projekten. Det visas i NetBeans som rödmarkeringar på bland annat import-satserna. Välj då projektflik, Libraries (och Test Libraries) högerklicka, "Download missing dependencies"

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny