Overview

Skriv ut D m M Y

Översikt

Innan du börjar

Innan du börjar laborera är det viktigt att du läst igenom labbreglerna på denna sida.

För varje labb är det naturligtvis viktigt att du läser igenom labbinstruktionen noggrant så att du förstår vad du ska göra. Om något är oklart så fråga.

Under void main/Länkar finns det kodexempel som hör till litteraturen.  De kommer att hjälpa dig under alla laborationer.

Resultat

Du finner dina labbresultat under länken till vänster.

Laborationsregler

För godkänt på laborationerna krävs

  • Laborationerna utförs individuellt
  • För godkänt på labkursen krävs att samtliga laborationer lämnats in och godkänts på denna webbplats.

Labborationsinstruktioner och handledning

Labbinstruktioner finns tillgängliga via länkar till vänster. Om något verkar oklart i labbinstruktionen kommenteras detta med fördel på webbsidan för labbinstruktionen. Handledning, tips och annan hjälp med labbar får dels på varje schemalagt labbtillfälle, dels genom diskussionsforumet där både lärare och studiekamrater kan komma till undsättning.

Miljö

En utvecklingsmiljö är där du skriver och testar dina program. En utvecklingsmiljö kan vara allt ifrån en texteditor typ Notepad tillsammans med kompileringsverktyg startade från en kommandotolk, till NetBeans IDE som följer med Java.

Du använder med fördel NetBeans IDE 6.9 eller senare, se under void main/Länksida. NetBeans IDE är en fullfjädrad utvecklingsmiljö för professionella applikationer, och kan därför till en början verka vara svår och otymplig, men efter hand är förtjänsterna stora.

Det är en del av kursen att du lär dig hantera en utvecklingsmiljö typ NetBeans.

Koden

Variabelnamn, klassnamn och metodnamn ska väljas så att deras betydelse är tydlig. Följ befintliga konventioner: All programkod ska vara skriven med vederbörliga indragningar(indentering) och väl kommenterad. Stilen bör vara konsekvent och följa Javas konventioner. Varje skriven funktion ska ha tillhörande kommentarer för att beskriva funktionens syfte användningssätt, argument (ev. defaultvärden) och specialfall.

Alla labbar ska vara försedda med följande information:

  • Ditt namn
  • Datum
  • Vilken kurs det gäller
  • Vilken labb det gäller

Redovisning

Innan en laboration lämnas in, kontrollera att den verkligen utför uppgiften enligt laborationsanvisningen.

Rapportering/redovisning av labbar sker med formuläret Labbrapportering >>.

De flesta laborationsresultaten består av flera filer, använd ett zipverktyg för att packa filerna.

Log in

Local login

Stäng meny