Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Teoridelen består av 7 moment.

Litterturhänvisningar är för Goncalves, Java EE 6 Platform with GlassFish 3. Det är absolut nödvändigt att du har tillgång till boken.

Moment

  1. Introduktion. Installationer, applikationer. Maven, JUnit, derby och Glassfish.
  2. Databaser. Java persistence api. 
  3. Databaser, mer om databaser och Java Servlets webbcontainer.
  4. Enterprise Beans. Enterprisebönor och sessionsbönor
  5. Användarautenticering och policys. JAAS.
  6. Java Server Faces ett sofistikerat men enkelt UI system.
  7. Navigering validerare konverterare och särskilda komponenter. REST.

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny