Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Innan du börjar

Innan du börjar laborera är det viktigt att du läst igenom labbreglerna på denna sida. För att komma igång med själva programmeringen läser du kapitel 2 i boken och kapitel 3.2 innehåller detaljerade instruktioner hur du gör. Se till att du följer med i Hello World exemplet och själv kan återskapa det.

För varje labb är det naturligtvis viktigt att du läser igenom labbinstruktionen noggrant så att du förstår vad du ska göra. Om något är oklart så fråga.

Laborationsregler

För godkänt på laborationerna krävs

  • Laborationerna utförs individuellt
  • För godkänt på labkursen krävs att samtliga laborationer lämnats in och godkänts på denna webbplats.

Laborationsinstruktioner och handledning

Labbinstruktioner finns tillgängliga via länkar till vänster. Om något verkar oklart i labbinstruktionen kommenteras detta med fördel på webbsidan för labbinstruktionen. Handledning, tips och annan hjälp med labbar får du genom diskussionsforumet där både lärare och studiekamrater kan komma till undsättning även videokonferenserna kan användas till detta.

Miljö

En utvecklingsmiljö är där du skriver och testar dina program. En utvecklingsmiljö kan vara allt ifrån en texteditor typ Notepad tillsammans med kompileringsverktyg startade från en kommandotolk, till den professionella miljön Visual Studio.NET.

Det är en del av kursen att du lär dig hantera en utvecklingsmiljö som Visual Studio. Det kan mycket väl komma tentafrågor eller labfrågor som rör just utvecklingsmiljön.

Koden

Variabelnamn, och namn på funktioner ska väljas så att deras betydelse är tydlig. Följ befintliga konventioner: All programkod ska vara skriven med vederbörliga indragningar(indentering) och väl kommenterad. Stilen bör vara konsekvent och följa konventioner. Varje skriven metod ska ha tillhörande kommentarer för att beskriva funktionens syfte användningssätt, argument (ev. defaultvärden) och specialfall.

Alla filer ska vara försedda med kommentarer i början med följande information:

  • Ditt namn
  • Datum
  • Vilken kurs det gäller
  • Vilken labb det gäller

Redovisning

Innan en laboration lämnas in, kontrollera att den verkligen utför uppgiften enligt laborationsanvisningen. 

Det står i din planering när varje labb ska lämnas in, vid särskilda skäl kan förseningar godtas.

Rapportering/redovisning av labbar sker med formuläret Labbrapportering >>.

De flesta laborationsresultaten består av flera filer, använd ett zipverktyg för att packa filerna. OBS! Ta inte med katalogerna Debug eller Release.

 

 

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny