Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Laborationsregler

För godkänt på laborationerna krävs

  • Laborationerna utförs individuellt
  • För godkänt på labkursen krävs att samtliga laborationer lämnats in och godkänts på denna webbplats.

Labborationsinstruktioner och handledning

Labbinstruktioner finns tillgängliga via länkar till vänster. Om något verkar oklart i labbinstruktionen kommenteras detta med fördel på webbsidan för labbinstruktionen. Handledning, tips och annan hjälp med labbar får dels på varje schemalagt labbtillfälle, dels genom diskussionsforumet där både lärare och studiekamrater kan komma till undsättning.

Koden

Variabelnamn, klassnamn och metodnamn ska väljas så att deras betydelse är tydlig. Följ befintliga konventioner: All programkod ska vara skriven med vederbörliga indragningar(indentering) och väl kommenterad. Stilen bör vara konsekvent med STLkonventioner. varje skriven funktion ska ha tillhörande kommentarer för att beskriva funktionens syfte användningssätt, argument (ev. defaultvärden) och specialfall.

Alla filer ska vara försedda med ett huvud med följande information:

// namn på uppgiften, kursens namn
// författare 
// filnamn, skapandedatum och datum för senaste redigering
// kortfattat vad filen innehåller
  

Redovisning

Innan en laboration lämnas in, kontrollera att den verkligen utför uppgiften enligt laborationsanvisningen.

Rapportering/redovisning av labbar sker med formuläret Labbrapportering >>.

De flesta laborationsresultaten består av flera filer, använd ett zipverktyg för att packa filerna.

Laborationer

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny