Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Föreläsningsserien består av 8 föreläsningar a 2 timmar.

Föreläsningar

  1. Kursintroduktion. Repetition av grundläggande begrepp. Dynamisk minneshantering. Pekare. Klassdefinitionen.
  2. OOP Intro.  Konstruerare, destruerare och operatoröverlagringar.
  3. RAII. Säker resurshantering med hjälp av idiomatiska standardlösningar. Inget inläsningsmaterial finns för detta moment.
  4. Arv. Publikt arv. Överlagring och överladdning av medlemmar.
  5. Polymorfism. Föreläsningen behandlar virtuella medlemsfunktioner, dynamisk bindning och substitutionsprincipen.
  6. Abstrakta klasser. fortsättning på föreläsning fyra. Abstrakta klasser.
  7. Typparametrisering  Typmallar / templates. Båda i form av klassmallar (generiska klasser) och funktionsmallar.
  8. Klassmallar. klassmallar, kompilering och länkning av mallklasser.
  9. Undantagshantering och rtti Undantagsmekanismen(exeptions) i c++ är ett kraftfullt verktyg för att skriva stabila och strukturellt homogena program. Föreläsningen behandlar dels undantagshantering inom standardbiblioteket dels hur man skapar sina egna undantag.
  10. stl sammanfattning.

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny