Startsida

Skriv ut D m M Y

Kurswebbplats för Programmeringsmetodik

Välkommen till kursen. Webbplatsen innehåller sånär som på kurslitteratur, det material du behöver för att genomföra kursen. Du har förutom föreläsningsmaterial och labbmaterial dessutom tillgång till dina resultat på laborationer, tentamen, labbbedömningar och övningsmaterial. Det finns dessutom ett forum där du kan diskutera C++ och allt annat som rör kursen. Vi hoppas att du ska finna webbplatsen användbar och rik på material. Viktig information om deadlines och annat som rör kursen finner du under avdelningen Information. Gå gärna in på sidan webbplatsstruktur för att bilda dig en uppfattning hur det är tänkt att du ska navigera på denna webbplats.

Materialet på webbplatsen är fortfarande under utveckling, de första teorimomenten är emellertid färdigställda. Övriga moment är mål för förändringar.

Rapportera fel på webbfunktioner genom att skicka ett mejl till Martin.

Kursens mål

Kursen är en labb- och tentabaserad kurs.

Kursen är tänkt att ge en fördjupad bild av objektorienterad programmering, där inkapsling, arv och polymorfism är de mest centrala begreppen.

Klassmallar och funktionsmallar behandlas ingående, i synnerhet i form av standardbibliotekets algoritmer och datastrukturer.

Applikationsutvecklingsmönster (design patterns) diskuteras och exemplifieras i de senare laborativa övningarna.

Innehåll

Läs mer under avsnittet information.

  • Klasshierarkier med dynamisk bindning
  • Funktions- och klassmallar
  • standardbiblioteket, bla en tämligen ingående behandling av iostreams
  • stl
  • designmönster, bla singleton, iterator och factory

Log in

Local login

Stäng meny