Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Teoridelen består av 12 träffar där vi gruppvis diskuterar på förhand givna ämnen med tillhörande seminarier.

Ämnena ges i varje underavsnitt. Efter varje träff läggs minnesanteckningar från seminarierna in.

Se länkar till vänster.

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny