Start page

Skriv ut D m M Y

Datastrukturer och algoritmer

Denna kurswebb är gemensam för dt046g och dt064g.

Webbplatsen innehåller sånär som på kurslitteratur, den information du behöver för att genomföra kursen.

Kursens mål

Kursen är en labb- och tentabaserad kurs.

Kursen introducerar algoritmanalys och består bland annat av följande moment.

  • Grafer och algoritmer för grafer.
  • Analys av algoritmers komplexitet
  • Enkla och komplexa datastrukturer.  Speciellt olika former av trädstrukturer.
  • Sorteringsalgoritmer
  • Hashtabeller och sökning

Tider för föreläsningar ges  i schemat.

Stående tävling

Under kursens gång hålls en tävling i vem som kan sortera givna data. Vinnaren belönas  med tårta.

Rapportera fel på webbfunktioner genom att skicka ett mejl till Martin.

Log in

Local login

Stäng meny