Projekt

Skriv ut D m M Y

Projektuppgifter

Det betygssättande momentet i kursen är en projektuppgift, du finner lydelserna för dessa här.

 

Granskningsprotokollet finner ni här.  Använd detta för att granska varandra, ni vill ge varandra så många påpekanden som möjligt så att ni hinner åtgärda dessa.

 

Det är även detta protokoll som kommer att ligga till grund vid redovisningen.  Vid fler än två anmärkningar ges direkt betyget Fx.  För att få D eller högre krävs att ni inte får några anmärkningar alls (inte på koden för grunduppgiften och inte heller på koden för extrauppgifterna).

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny