Laboration 0

Skriv ut D m M Y

Labb noll

Denna lab ska inte lämnas in!

Översikt

Då du läst igenom det inledande kapitlet i boken bör du komma igång med själva utvecklingmiljön för att kunna testa de saker du lär dig allt eftersom du läser. Det ger dig en chans att befästa dina kunskaper i ett tidigt skede och lättare kunna ta till dig fortsättningen.

Förutsättningar

Innan du kan lösa denna labb krävas att du installerat någon utvecklingsmiljö, se int main/länkar.

Uppgift

Uppgiften består i att få din utvecklingsmiljö att kunna kompilera och testköra en applikation.

Stegen är alltså

 • Skriv in ett program
 • Kompilera programmet
 • Kör programmet

Programmet

 • För att inte fördjupa oss så mycket i programmeringsdetaljer utan istället koncentrera oss på verktygen så ska vi testa verktygen med hjälp av enklast möjliga program; "Hello World" har som enda syfte att skriva ut texten "Hello World" till konsollen.
 • Följ instruktionern i avsnitt 2.4.

  Se även http://en.wikipedia.org/wiki/C++ under avsnittet hello world. Intressant artikel som innehåller många nyttigheter.

   


  Logga in

  Lokal inloggning

  Stäng meny