Standardalgoritmer

Skriv ut D m M Y

Föreläsning 9, standardalgoritmer

Översikt

Under momentet bekantar vi oss med olika standardalgoritmer. Vi studerar i detalj selection sort.

Mål

Efter momentet förstår du och kan implementera selection sort.

Läsanvisningar

Deitel et al. C++ How to program upplaga 4

  • Kapitel 5.6 Jämför algoritmen med den som ges i anteckningarna.

Deitel et al. C++ How to program upplaga 5 

  • Kapitel 7.8. Jämför algoritmen med den som ges i anteckningarna 

Du ska kunna beskriva de båda metoderna så att det tydligt framgår vad som är skillnaden mellan dem. 

Om detta avsnitt

Gör en jämförelse mellan de båda algoritmerna. Vilken är bäst? Varför? Vad kan motivet vara att beskriva Bubble sort (upplaga 4), Insertion sort(upplaga 5) i boken.

Om du vill läsa mer om dessa algoritmer så vänd dig till wikipedia. Rekommenderas. 

Relaterade länkar

Se Anteckningar, MS-Word .doc 

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny