Funktioner

Skriv ut D m M Y

Föreläsning 7, funktioner

Översikt

Hur kan vi strukturera våra program på ett sätt som gör dem lätta att förstå.

Mål

Efter momentet kan du skapa funktioner som utför beräkningar utifrån dess argument.

Läsanvisningar

Deitel et al. C++ How to program upplaga 4

  • Kapitel 3

Deitel et al. C++ How to program upplaga 5 

  • Kapitel 6, utom rekursion

Centrala delar

  • Funktionsanrop.
  • Funktionsdeklarationer
  • Funktionsdefinitioner

Relaterade länkar

Se Anteckningar, MS-Word .doc Som pdf

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny