Texthantering

Skriv ut D m M Y

Föreläsning 6, texthantering

Översikt

Vi lär oss under avsnittet hur man arbetar med text.

Mål

-Att du förstår hur text representeras i c++, som fält av char instanser.

-Att du kan ta emot text inmatningar från tangentbordet

-Att du förstår hur man beräknar längden av en text. Betydelsen hos null tecknet.  

Läsanvisningar

Deitel et al. C++ How to program upplaga 4

  • Läs först anteckningarna därefter Kapitel 5. Resonemanget med pekare kan betraktas som kursivt.

Deitel et al. C++ How to program upplaga 5 

  • Kapitel 8, kommentarerna för upplaga 4 gäller också upplaga 5.

 

Relaterade länkar

Se Anteckningar , som pdf

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny