Startsida

Skriv ut D m M Y

Kurswebbplats för Introduktion till programmering

Välkommen till kursen. Webbplatsen innehåller sånär som på kurslitteratur, den information du behöver för att genomföra kursen. Du har förutom föreläsningsmaterial och labbmaterial dessutom tillgång till dina resultat på laborationer, tentamen, labbbedömningar , länkar till relaterad information och övningsmaterial. Det finns dessutom ett forum där du kan diskutera C++ och allt annat som rör kursen. Vi hoppas att du ska finna webbplatsen användbar och rik på material. Gå gärna in på sidan webbplatsstruktur för att bilda dig en uppfattning hur det är tänkt att du ska navigera på denna webbplats.

Lärandemål ur kursplanen
Efter godkänd kurs ska du
- kunna konstruera enklare C++-program baserade på procedurell programmering
- kunna använda tillgängliga konstruktionerna för iteration och val
- kunna använda de inbyggda typerna och tillämpliga operatorer
- kunna använda in- och utmatningsfunktioner för skärm, tangentbord och textfiler på disk
- kunna identifiera avgränsade programmoduler och implementera dessa som funktioner
- kunna använda värdeparametrar och referensparametrar för att överföra data mellan olika programmoduler
- kunna använda biblioteksfunktioner och instanser av vissa klasser i standardbiblioteket, t.ex. objekt av klassen string
- kunna skriva och förstå språkoberoende pseudokod
- kunna konstruera enklare algoritmer för t.ex. linjär sökning och sortering

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny