Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Teoridelen består av 10 moment.

Litterturhänvisningar är för C++ how to program. Utgåvan anges i läsanvisningen.

Moment

 1. Introduktion. Grundläggande begrepp. Kort repetition - styrsatser och funktioner.
 2. Strukturer, nyckelordet struct ger en första inblick i strukturerad programmering.
 3. Pekare och referenser.. Syntax.
 4. Dynamisk minneshantering.. Hur man efterfrågar minne för sitt program.
 5. Klasser. Nyckelord, och semantik.
 6. Klasser. Inkapsling.
 7. Klassiska datastrukturer. Kö, Stack och lista.
 8. Klassiska datastrukturer. Prioritetskö.
 9. Algoritmer. Implementation av olika algoritmer med hjälp av stackar och köer.
 10. Standardalgoritmer. I synnerhet sortering
 11. Filhantering. Hur kan min applikation lagra data och hämta lagrad data.
 12. Sammanfattning, frågestund och tentaexempel.

 

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny