Filhantering

Skriv ut D m M Y

Övningar för filhantering

Filhanteringen är endast radbaserad textinläsning (ifstream) och radbaserad textskrivning (ofstream). 

 1. Skriv ett program som tar emot ett filnamn av användaren. Därefter skriver ut antal rader som textfilen består av, eller ett lämpligt felmeddelande om filen inte kan läsas.
 2. Skriv ett program som tar emot ett filnamn och ett ord av användaren, därefter letar i filen efter förekomster av det inmatade ordet. Då programmet hittar ett ord skriver programmet ut radnummer och position på raden som ordet återfanns samt själva textraden. 
 3. Skriv ett program som skapar filer som innehåller textpyramider uppbyggda av # symboler. Användaren ska kunna ange storleken på pyramiderna och naturligtvis filnamnet. Ex.

  #
  ##
  ###
  ####

 4. Som tre men programmet ska skapa cirklar. (Kan vara lite bökiga räkningar. Uppgiften är inte viktig ur filhanteringssynpunkt, utan är mer en problemlösningsövning. )

     #
 ####
#####
 ####
    #

 

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny