Funktioner

Skriv ut D m M Y

Övningar på funktioner

En viktig aspekt av denna övning är vad funktionen bör heta. Ge förslag i forumet .  Funktionsnamn bör vara så avslöjande och beskrivande som möjligt men samtidigt lätthanterliga.

Notera att funktioner väldigt sällan skriver ut något till konsollen  eftersom det begränsar deras användbarhet väldigt mycket. Samma gäller för inmatning.

 1.  Skriv en funktion som tar ett heltal som indata och returnerar bool true om talet är udda, false om talet är jämnt.
 2. Skriv en funktion som tar två flyttal som argument och returnerar det största.
 3. Skriv en funktion som beräknar medelvärdet för en array av flyttal. Tänk på att även ta med längden på arrayen som indata till funktionen.
 4. Skriv en funktion som tar en chararray som argument och räknar längden på den nollterminerade strängen. Detta imiterar funktionen strlen.
 5. Skriv en funktion som tar en array av heltal som argument och returnerar hur många gånger siffran noll förekommer.  
 6. Skriv en funktion som 4 men funktionen ska även ta sökt tal som argument. Vilken ordning är lämplig i argumentlistan? Det är tre argument som funktionen tar emot.
 7. Skriv en funktion som jämför om två heltalsarrayer innehåller samma data.
 8. Vad får du för resultat funktionen
  void f( char c){
    cout<<c;
    if ( c == 'Z' ) return;
    f( c+ 1);
  }
  om du anropar den som f('A');
 9. Kan du med ledning av uppgift 8 skapa en liknande funktion som räknar ner från 10 till 0.

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny