Villkor och styrsatser

Skriv ut D m M Y

Övningar villkor

 1. Skriv ett program som frågar användaren efter dess ålder och skriver ut om personen är tonåring eller inte.  Kontrollera särskilt inmatningarna 12, 13, 19 och 20. 
 2. Skriv ett program som kontrollerar om två tal har samma entalssiffra. Programmet svarar ja på inmatningen 74 och 4074 men nej på inmatningen 43 och 34. Tänk modulus
 3. Kan man tilldela en bool variabel villkor?
  bool isThreeMoreThanFour = 3 > 4;
 4. Kan man använda boolvaribeln ovan direkt i villkor?
 5. Kan man använda heltalsvariabler i villkor? Ex
  int i = 1;
  if ( i ){
    cout<<"I är sant"<
  }

  För vilka värden på i är villkoret sant?
 6. Kan man använda
  double x;  i villkor som ovan?

Övningar iteration

 1. Räknande loop: Skriv ett program som skriver ut kvadraten av alla heltal från 1 till ett tal som användaren anger.
 2. Villkorlig loop: Skriv ett program som läser in ett tal och skriver ut kvadraten av talet så länge användaren önskar fortsätta.
 3. a) Skriv ett program som skriver ut ett antal rader "Hello" till skärmen. Antalet rader ska läsas in från användaren i början av programmet. Använd FOR-satsen (räknande loop).
  b) Skriv ett program som skriver ut "Hello" så länge användaren svarar ja på om det skall skrivas ut en gång till. Använd WHILE-satsen (villkorlig loop).
 4. a) Skriv ett program som läser in ett tal och skriver om det är jämt eller udda.
  b) Skriv ett program som skriver ut alla jämna tal mellan 0 och ett tal som användaren anger. Använd FOR-satsen samt delar ur programmet (a.
 5. Läs in fem flyttal i en loop. Skriv ut medelvärde, summa, samt det största av talen. Skall även klara negativa tal (<0). Medelvärdet ska vara ett flyttal.
 6.  Läs in ett heltal och skriv ut det baklänges. Skall även klara negativa tal (< 0).
 7. Gör ett program som beräknar fakulteten av ett värde som matats in. Exempel: 5!=5*4*3*2*1
 8. Skriv ett program som ritar ut en ihålig kvadrat så stor som användaren begär. Ex storlek 3:
***
* *
***
 

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny