Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Ansvariga lärare

Martin Kjellqvist
telefon: 060-148595
E-post : martin.kjellqvist@miun.se

Nayeb Maleki
telefon: 060-148853
E-post: nayeb.maleki@miun.se

Fredrik Håkansson
telefon: 060-148561
E-post: fredrik.hakansson@miun.se

Michael Andersson
telefon: 060-148785
E-post: michael.andersson@miun.se 

Administration

Lena Höijer
telefon: 060-148688
E-post : itmexp.svl@miun.se

Lena har bland annat hand om registrering och resultatrapportering till ladok. Om du har frågor som rör saker utanför kursen tar du kontakt med henne.

Litteratur

Se kursplanen

Valid XHTML 1.0!

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny