Översikt

Skriv ut D m M Y

Översikt

Teoridelen består av 10 moment.

Litterturhänvisningar är för C++ how to program fjärde utgåvan.

Moment

 1. Introduktion. Grundläggande begrepp.
 2. Datorn som miniräknare. En första titt på byggstenarna i ett program.
 3. Datatyper och uttryck. Hur vi lagrar och tolkar data och satser.
 4. Inmatning och utskrifter. Hur man skriver till skärmen och ställer frågor till användaren
 5. Villkor och styrsatser. Hur man får sina program att välja att göra olika saker.
 6. Texthantering Hur man manipulerar text.
 7. Fält Hur man lagrar mycket data och handskas med den.
 8. Funktioner. Hur kan vi strukturera våra program på ett sätt som gör dem lätta att förstå.
 9. Standardalgoritmer. I synnerhet sortering
 10. Filhantering. Hur kan min applikation lagra data och hämta lagrad data.
 11. Sammanfattning, frågestund och tentaexempel.

Anteckningar

Du finner samtliga anteckningar sammanfattade i kompendiet Introduktion till programmering 

Logga in

Lokal inloggning

Stäng meny